poniedziałek, 17 listopada 2014

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka
Jest to zaledwie półtorakilometrowa dolina położona pomiędzy Karniowicami a Bolechowicami, 15 km od Krakowa. Wchodzi w skład Wyżyny Olkuskiej i Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. Na jej terenie ustanowiono rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki, przez który przechodzi żółty szlak turystyczny. Rezerwat należy do obszaru chronionego Natura 2000 „Dolinki Jurajskie”. Z Bolechowic do wylotu doliny dostać się można czarnym szlakiem.
Wąwóz zaczyna się efektownie wyglądającą Bramą Bolechowicką złożoną z wapiennych skał wysokich na 30 m. Skała wschodnia to Filar Abazego a zachodnia Filar Pokutników, za którym znajduje się Zamarła. Po Bramie Bolechowickiej dozwolona jest wspinaczka skałkowa, ale tylko po istniejących już drogach. Swoje umiejętności ćwiczyli tutaj najlepsi spośród polskich alpinistów.
Po obu stronach bramy położone są niewielkie łąki z tablicami informującymi o budowie geologicznej doliny. Idąc dalej natrafiamy na zalesione zwężenie, którego dnem płynie wartki strumień Bolechówki, a dalej dwustopniowy wodospad. Przed Bramą Bolechowicką można napić się krystalicznie czystej wody ze znajdującego się tutaj krasowego źródła, stanowiącego pomnik przyrody.
Ustanowiony tu rezerwat o powierzchni niespełna 23 ha chroni głównie walory krajobrazowe doliny oraz rzadko występującą brzozę ojcowską. Tablice informacyjne opracowali eksperci z AGH w ramach Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego.

Skały, z których zbudowana jest Dolina Bolechowicka powstały w okresie jury kiedy to teren ten stanowił dno płytkiego morza pokryte rafami koralowymi. Całość znajduje się w strefie przyuskokowej leżącej pomiędzy Płytą Ojcowską a Rowem Krzeszowickim.


Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Dolina Bolechowicka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...